با درود به دوستان گرانمایه...

تقلید در فرهنگ لغات به قلاده رفتن تعریف شده است، کسی که تقلید میکند قبول کرده که قلاده به گردن اندازد و مرجع تقلید کسیست که افسار یا قلاده مقلد بیچاره  را در اختیار میگیرد تا مومنین را در چراگاه جهالت بچراند، لذا این چوپان باید اعلم باشد، اما آیا ما میخواهیم عده ای را به چرا ببریم؟! خیر!

ما نیاز به اعلم بودن نداریم، بر عکس اربابان شما که پیشبند اسمشان، حضرت و استاد و عظیم و معظم و شیخ و ثقه الاسلام سایر صفت های خودپسندانه احمقانه و تهوع آور میگذارند و آخر اسمشان هم قدس و سلام علیک و احوالپرسی و ...  مینویسند ما با اسمهای خودمان می آییم! برابر با سایر انسانها! ما نیامده ایم کسی را مقلد کنیم آمده ایم بگوییم تقلید نکنید! خود بیاندیشید!

ما نیامده ایم به کسی ثابت کنیم که سواد داریم یا نداریم، آمده ایم بگوییم اسلام مشتی حجویات بی پایه و اساس و داستانهای کپی شده از کتابهای دیگر و خالی از حکمت و خرد است! لذا اینکه ما از خودمون دفاع کنیم در برابر این اتهام بیسوادی که دوستمون به ما میزنند اصولا بیپایه و اساس است و ارزش صرف وقت را ندارد! در عوض ترجیه میدهیم به دوستان پیشنهاد کنیم کتاب طب الرضا را بخوانند ببینند این امامان شیعه در چه سطحی از عقلانیت به سر میبرند، یا احکام مربوط به تجاوز به حیوانات حضرت امام رو...

همونطور که در فایلهای قبلی هم اشاره شد، انسانهای مذهبی اگر واقعا مذهبی باشند به انجماد فکری میرسند و، این دسته افراد فکر میکنند علوم و یا دانشی که دارند بطور کلی سواد حساب میشود و ارزش والایی دارد، این دوستمون به دلیل شغلش و حفظ موقعیت اجتماعیش مجبور بوده تا عربی یاد بگیره که جلوی مشتری هایش شرمنده نشه تا به قول فروغ، مردم بتونن از عربی خوندن یک لچک به سر حظ بکنن... این دسته افراد فکر میکنند سواد به این است که آدم والا ظالین را بگوید والاظاااااااااالیییین و یا مثلا وقتی صحبت میکند بیشتر عربی صحبت کند، بگوید، لکن، الا ایاهاله، هکذا و ....

زبان و ادبیات یک وسیله است، نه یک هدف!

اما واقعیت مسئله این هست که اسلام آنقدر مسئله مهمی نیست که یک مخالف اسلام بخواهد برود و برای رد اسلام عربی یاد بگیرد یا کتابهای اعراب را بخواند، همینکه شما در خداشناسی و خودشناسی به جایی برسید که ماهیت اصلی خداوند و دین و مذهب و آخوند براتون واضح بشه فاتحه دین و الله و ایمان و علی و حسین و غیره خونده است... همینکه شما بدونید خدا برای فرار کردن از جواب دادن به سوالها اختراع و نه کشف شد و اوایل که بشر در طبیعت گمشده بود و خیلی مسائل از جمله آتش و ماه و خورشید و ... برایش عجیب و غریب بودند برای همه آنها خدا ساخت، خدای ماه داشتیم، خدای خورشید داشتیم، خدای آتش و .... و بعد که بشر دانشش نسبت به این طبیعت بیشتر شد خداوند را به پشت کوه ها و بالای کوه ها راند و بعد از اینکه کوه ها و دشت ها را در نوردید، خدا به بالای ابر ها و آسمان رفت و در نهایت هم الله بدعت گذاشت و دیگه راه زئوس و میترا و یهووه و مسیح و آمون رو نرفت و در همه جا و هیچ جا حضور یافت! ما همیشه تکرار کرده ایم، ما به خدا اعتقاد نداریم، چون آنرا میشناسیم، شما به خدا اعتقاد دارید چون آنرا نمیشناسید!

بگذریم از بحث مباحث خداشناسی، دوستمون در واقع همونطور که ذکر شد چون برای دفاع از اجداد اعراب وحشی به یادگیری عربی مجبور بوده اند فکر میکنند که هرکس عربی بلد نباشد بیسوا د است! دانستن عربی چیز بدی نیست، دانستن یک زبان مطمئنن یک امتیاز و برتری است اما آیا همه برای اینکه حق صحبت کردن و انتقاد کردن داشته باشند باید عربی بلد باشند و استفعل یستفعل استفعال و انفعل ینفعل انفعال بدانند؟! هرگز!

خنده دار است که ایشون نشسته و غلط املایی و یا تلفظی از کافران گرفته، و اشکالاتش از این قبیله که اینجا اینها فتحه رو کسره گفته اند آنجا کسره رو فتحه گفته اند، آیا واقعا سطح بینش شما مدافعان اسلام و امام زمان همینقدره که بیایید بگویید مخالفان ما بیسوادند چون وقتی میخواهند بگویند بقره مثلا میگویند البقره؟!

دوست عزیز این شما هستید که علاقه شدیدی به اجداد  اعراب و زبانشان و فرهنگشان و اجراکردن توحششان دارید و به جای اینکه بگویید انجیلها میگویید اناجیل و بجای سوره ها میگویید سور، ما فارسی زبانیم و در زبان ما رعایت کردن قواعد عربی و اعرابی که خود اعراب هم امروز آنها را در گفتار رعایت نمیکند اصلا مهم نیست!

شما خودتان حتی کتاب فتوح البلدان بلاذری رو با  مجمع البیان شیخ طوسی سبزواری قاطی کرده اید و مجمع البلدان در آورده اید، بعد ادعا میکنید که اینها بیسوادند چون بولدان را میگویند بلدان!

به هر حال از اینکه به دانش عربی ما افزودید و به ما آموختید که "عربی را پاس بداریم" سپاسگذاریم، به هر حال آموختن هیچ وقت اشکالی نداره، ولی یادتون نره که ارباب هندی زاده شما همین زبان فارسی رو بلد نبود و طرز حرف زدن ایشون از آن دوران تا به این دوران تبدیل شده است به سوژه جوک بسیاری از جوکهای ایرانیان... کاش از ایشان هم میپرسیدید شما چقدر سواد دارید؟! که احتمالا بهتان جواب میداد خفه خفه!

 

Make your own free website on Tripod.com