Make your own free website on Tripod.com
 

نامه ای به الله

 

الله عزيز سلام عليكم:

حقيقتا  ما نمی دانيم چگونه ترا مورد خطاب قرار دهيم.  بنا براين ما از همان طريق كه به پيامبر مورد علاقه ات ياد دادی با تو احوالپرسی می كنيم. همچنين برای ما خيلی مشكل ا ست كه بدانيم تو كجايی.  چون تو براي ارتباط برقرار كردن با امتت توسط  وزير اطلاعات خود يعنی جبرئيل در 1400 سال پيش با محمد ارتباط برقرار كردی  و از آن موقع تا به حال ما از تو چيزی نشنيده ايم اين برای ما خيلی ناراحت كننده است.  در طول اين هزار و چهارصد سال خيلی از چيزها در دنيا عوض شده است ما كاملا  مطمئنيم  كه تو از همه  اين تغييرات مطلعی .   ما اين ايميل را برای تو می فرستيم به اين اميد كه در جايی از اين فضای بزرگ اينترنتی  تو را پيدا كنيم.  الله  اين بی ادبی  ما را ببخش.  ما سعی كرديم كه با تو توسط  نماز و روزه  و حج و تسبيح  و زكات ارتباط برقرار كنيم. اما افسوس كه همه  تلاش ما بی نتيجه ماند شايد تو سرت خيلی شلوغ است يا مسائل ديگری داری كه بايد به آنها بپردازی. هزاران سال صبر كرديم كه به وعده هايت وفا كنی اما تا به حال چيزی دريافت نكرديم.  به اين دليل است كه در كمال نا اميدی اين ايميل اظطراری  را برای  تو می فرستيم.  الله  عزيز آيا تو يك دستگاه فاكس داری؟  ما مطمئنيم كه تو حتما  يك دستگاه فاكس داری  چون حتی آفريده های تو توانسته اند ماشين فاكس اختراع كنند  پس تو حتما  يك دستگاه فاكس و يك خط تلفن داری بنا براين می توانيم هر وقت كه ضرورت ايجاب كند با تو ارتباط برقرار كنيم.

الله  ما از اين كه به دنيا آمده ايم و بزرگ شده ايم اصلا  خوشحال نيستيم.  چون ما مجبوريم كه با فقر و بی عدالتی بيماری و نبود آينده ای روشن برای خود و بچه هايمان مواجه بشويم.  ما فكر می كرديم كه تو ايمان ما را بوسيله آن بلايا می سنجی  بنا براين ما راهی  پيدا كرديم كه به سرزمين كفار مهاجرت كنيم. الله  ما می دانيم كه اگر تو از نيت اصلی ما از اين مهاجرت مطلع بشوی حتما ما را مي بخشی.  ما می خواستيم اين كافران را به اسلام دعوت كنيم و در كنار آن زندگی راحتي را براي خود و فرزندانمان حد اقل از نظر مادی تامين كنيم. همچنين ما می خواستيم مساجدی را در اطراف شهرهای اين كافران  بسازيم.  اين بزرگترين آرزوی ما بود.  الله  تو فكر نمی كنی كه اين يك فكر مبتكرانه بود به اين وسيله ما می توانستيم با يك تير دو نشان بزنيم.  ما اينجا ديديم كه زنان حجاب ندارند اول خجالت می كشيديم به اين زنهای بی حجاب نگاه كنيم ما قوتا به راهنمايی تو عمل كرديم نظير اين آيه:

سوره  نور24:30 :  بگو مردان مومن چشمهايشان را بپوشانند و فروج و اندامشان را محفوظ دارند و الله  به هر چه می كنيد آگاه است.

ما فكر كرديم اينها مثل فاحشه ها هستند و خود را در معرض تجاور فرار می دهند ولی با كمال تعجب ديديم اين اين زنان بی حجاب در سرزمين كفار به ندرت مورد اذيت و آزار و يا تجاوز جنسی قرار می گيرند.  چطور همچين چيزی امكان دارد؟ چون زنهای ما با وجود اينكه حجاب را رعايت می كنند اما هنوز احساس امنيت نمی كنند چرا بايد اينطور باشد.

ای الله  ما در طول زندگی غذا های حلال خورديم  ما هرگز غذاهايی را كه از طرف تو ممنوع شده بود نخورديم.  حتی در سرزمين كفار ما هر روز حدود چند مايل رانندگی می كرديم تا غذای حلال بخوريم. هر چند كه ممكن بود آن غذاهای حلال سالم نباشند ولی ما ترجيح می داديم كه غذاهای حلال بخوريم تا اينكه غذاهای بهداشتی و سالم اين كافران را.  بنا براين ما به ندرت مكدونالد  مرغ كنتكی بريان ....... و يا غذاهای آماده  ديگر را خورديم ما افتخار می كنيم كه اين غذا ها را اگر چه سالم و بهداشتی بودند نخورديم. ما افتخار می كنيم كه به فرمايشات گوش فرا داديم.

الله   می دانی چرا اين كار را كرديم؟  به اين دليل كه خودت گفتی كافران نجس هستند ببين اين چيزی هست كه تو خودت به ما گفتی

سورهُ توبه9:28:  ای اهل ايمان حقيقتا كافران نجس می باشند.  پس بنا براين از امسال به آنها اجازه ندهيد كه به مسجدالحرام وارد شوند و اگر از فقر می ترسيد الله  اگر بخواهد به زودی از مرحمت خود شما را بی نياز می كند و الله  دانا و عاقل است.

الله  ما ايمان كامل به گفته های تو داريم  وقتی كه اين كافران برای يك ميهمانی ما را به خانه هايشان دعوت می كنند  وانمود ميكنيم  كه افق فكری ما باز است وقتی ما به اين ميهمانيها می رفتيم به دقت دنبال علائمی كه حرام بودن اين غذا ها را مشخص كند ميگشتيم بيشتر اوقات ما فقط آبميوه می خورديم و لب به هيچ غذايی نمی زديمِ   به ميزبان می گفتيم گرسنه نيستيم يا اينكه می گفتيم مريضيم.  الله  تو فكر نمی كنی اين يك از خود گذشتگی بزرگ از طرف ما برای بزرگداشت فرامين تو بود؟  اگر به اشتباه ما غذای حرام مصرف كرديم ما را به خاطر اين اشتباه ببخش فكر می كنيم اينچنين خطاهايی از طرف تو بخشودنی است.  ببين خودت در تازينامه چه گفتی :

سوره  ماده گوساله(بقره): 2:173:    به تحقيق الله  بر شما حرام گردانيد مردار و خون و گوشت خوك و هر كشته ای كه به غير از نام الله  ذبح شده باشد ولی اگر به دليل احتياج به خوردن آن مجبور شود در صورتی كه تمايل نداشته باشد و از اندازهُ سدّ رمق نيز تجاوز نكند. گناهی  بر او نخواهد بود كه به قدر احتياج صرف كند كه محققا الله  در حق خلق آمرزنده و مهربان است.

ولی الله   چيزی كه برای ما معما شده اين است كه چرا اين حرام خورها به نظر خيلی سالم به نظر مي رسند. اما خيلی از ماها علی رغم اينكه در زندگی فقط به خوردن حلال می پر دازيم به اندازه  آنها سالم و با نشاط نيستيم.  ما فكر می كرديم كه بهترين راه سلامتی  و كسب  طول عمر خوردن غذاهای حلال است.  اما چرا اين حرام خورها خيلی بهتر به نظر می رسند.

الله  جان  تو به ما گفتی كه به دليل اينكه ما دنباله رو بهترين مذهب دنيا هستيم  بهترين مردم دنيا هستيم برای تصديق آنچه خودت به ما گفتی بهتر است به فرمايشات خودت در تازينامه توجه كنی:

سورهُ آل عمران 3:110:   شما نيكو ترين امتی هستيد كه قيام كردند مردم را به نيكو كاری دعوت كنند وا ز بدكاری باز دارند و ايمان به خدا آورند و اگر اهل كتاب همه ايمان آورند  بر آنان چيزی در عالم بهتر از آن نيست.  ليكن برخی از آنالن با ايمان و بيشتر فاسق و بد كارند.

ودر آيه 85 همين سوره فرمودی :   هر كس غير از اسلام دينی اختيار كند هرگز از او پذيرفته نيست و او در آخرت از زيان كاران است.

الله  بنا بر آنچه خودت گفتی ما از هر نظر بهترين مردم روی اين كره خاكی هستيم.   اما با كمال تعجب می بينيم كه تمام دستاوردهای امروزه توسط اين كافران بدست می آيد. از وقتی تو پيغام دادن را توسط پيامبرت قطع كردی خيلی چيزها تغيير كرده كه نمی توان آنها را در يك ايميل گنجاند. الله   چرا ما نمی توانيم با تو يك ارتباط راديويی داشته باشيم در حالی كه اين كافران تمام نقاط اين كره خاكی را به طريق الكترونيكی به هم متصل كرده اند چگونه اين كافران در حال پاگذاری به كرات ديگری كه تو خلق كرده ای می باشند اما ما عاجزيم كه حتی ردی از محل اقامت تو پيدا كنيم.    چرا تو به پيروان حقيقی خودت اين توانايی را نمی دهی كه به موفقيت های غير قابل باور اين كافران دست يابند.    موضوع ديگری  كه ما را سردرگم می كند موضوع داروست همه  داروهای مدرن نجات دهنده  و اختراعات پزشكی نظير پنی سيلين  انتی بيوتيك  اشعه ايكس شيمی درمانی,  سی تی اسك   سونو گرافی   ماموگرافی و .....      بوسيله كافران اختراع شده اند.   ما از گفتن اينها نفرت داريم اما ای الله  ما چاره ديگر نداريم چون زندگی ما كاملا  به اين كفار بستگی دارد.     ای الله  چرا بايد اينطور باشد الله  حد اقل اين توانايی را به ما بده كه بتوانيم در موقع مواجه شدن با بيماری جان خود را نجات دهيم.  الله  به نظر می رسد كه تو به تدريج ما را به دست فراموشی سپرده ای.  الله  بگو چه خطايی از ما سر زده  تا آنجا كه می دانيم گناهی از ما سر نزده است.

در حقيقت تعدادی از هموطنان ما در بهشتهای اسلامی تو در حال به اجرا گذاری دستورات ناب تو می باشند.  اما با وجود اين تو هنوز از آنها راضی نيستی  و انواع بلايای طبيعی و رنج های غير قابل قياس را برای آنها فرو می فرستی.   ما فكر می كرديم اين بلايای طبيعی نظير سيل و قحطی و طوفان را لايق ان كافران ميدانی.   الله  آيا اين عادلانه است كه آنهايی را كه به تو ايمان دارند در رنج نگه داری و كافران از بلايا كاملا  مصون باشند.

خدا جان ما كارهايمان بی نتيجه مانده  ما هر روز از طرف آزاد انديشها و سكولارها مورد تهاجم قرار می گيريم.   ما فكر می كرديم اينترنت (هديه تو به بشر) در اختيار ما خواهد بود  ما مبلغ هنگفتی را برای ساختن  سايت هايی كه به تو اختصاص داشته باشد خرج كرديم.    ما فكر می كرديم اينترنت چون اسلحه ای بدست ما خواهد بود تا به وسيله آن همه مردم كره زمين را به اسلام دعوت كنيم.   ما فكر می كرديم ميتوانيم با انديشه روشنمان يك در ده از اين دگر انديشان و كافران را از بين ببريم.  از مقاله ها بحث ها و نويد های زندگی جاويدان و بهشت سخن رانديم در همه اين سايتها از اين چرخه ها استفاده كرديم.  افراد ما به دليل پيروی از دستورات تو نظير خواندن نماز و روزه و حج و اجرای آن در داخل و خارج بسيار مشغولند.  به اين دليل است كه آنها قادر نيستند مقاله های جديد و اصيل بنويسند.   الله جان چه اشكالی دارد كه ما مطالبمان را همانند يك چرخه مرتب در سايت ها تكرار كنيم نوشته های خودت هم خيلي تكراريست.    بعضي اوقات اين دگر انديش ها و سكولارها از ما سوال می كنند برای چه مطالب تازينامه اين همه تكراری است ما با گفتن اينكه اين تكرار ها برای تاُكيد بيشتر است آنها را ساكت می كنيم.  ما همان كاری را كه خودت انجام دادی تكرار می كنيم يعنی سپردن به حافظه موقت و چسباندن در جاي ديگر
cut and paste , cut and paste , cut and paste,.....

 

ما به مطالب جديد دسترسی نداريم كه يك سايت جديد برای تو درست كنيم.   در اين بهشتهای اسلامی تو پولهای زيادی خرج اسلام می شود ما اين قدر به كپی كردن و چسباندن در جاي ديگر ادامه می دهيم تا سايتهای برادران اسلامی همه مثل هم بشوند شبيه آيه های تازينامه خودت.   تنها چيزی كه ما كم داريم اين است كه آنقدر قدرت مغزی نداريم كه اين سكولارها و دگر انديشها را ساكت كنيم. به اين دليل هست كه ما به انجام تكاليف بيشتری نيازمنديم ما شب و روز مشغول انجام دادن تكاليفمان هستيم در حقيقت ما آنقدر مشغول انجام تكاليفمان هستيم كه نه تنها در خانه بلكه در بيرون از منزل نيز به انجام تكاليف خود می پردازيم.  ببين چقدر ما با استعداد و با هوش هستيم سكولار ها و آزاد انديش ها هرگز تكاليفشان را انجام نمی دهند.   براي همين است كه ما برای آنها صحبت می كنيم كه چگونه يك مقاله بنويسند و قتی  ما اين كار را می كنيم خيلی به ايمان خودمان می باليم.   اما به نظر می رسد كه اين جنگ اينترنتی  نيز به نفع سكولارها و دگر انديش ها تمام شود.  حقيقتا اينترنت ما را به آتش كشانده  يك روز در ميان ما در اين سايتهای اينترنتی كه متعلق به سكولارها و دگر انديشان هست  به مطالب جديدی بر می خوريم كه پيروان تو قادر نيستند از پس آنها بر بيايند خيلی برای ما شرم آور است وقتی كه متوجه می شويم اين دگر انديشها و سكولارها روزی يكی از پيروان تو بوده اند.  اگر دوست داری در مورد آنها بيشتر بدانی می توانيم آدرس ايميل آنها را همراه با مقالات كفر آميزی كه جراُت به نوشتن آن كردند برای تو بفرستيم.   الله  آيا تو خودت عقيدهُ آنها را نسبت به خود تغيير دادی؟  ما اين مطلب را از گفته های  بی شمار خودت استنباط كرديم اگر فراموش كردی چند نمونه از اين آيه ها را برای ياد آوری در اينجا متذكر می شويم:

سوره يونس 10:100:   هيچ كدام از نفوس بشر را تا خدای رخصت ندهد ايمان نياورند و پليدی را خدا برای مردم بی خرد كه عقل را به كار نبندند مقرر داشته است.

سوره فاطر 35:8:  الله   هر كه را خواهد گمراه كرده و هر كه را خواهد هدايت سازد.  پس تو نفس شريف خود را برای هدايت اين مردم به غم و حسرت نينداز كه خدا به هر چه اينان كنند آگاه است.

سوزه انعام 6:125:   پس هر كه را كه خدا هدايت او را طالب باشد قلبش به نور اسلام روشن و منشرح گردانيد و هر كه را خواهد گمراه گرداند و دل او را تنگ و سخت گرداند كه گويی  می خواهد از زمين به آسمان رود اين است كه الله  آنان را كه به حق نمی گروند مردود و پليد می گرداند.

الله  جان در ايميلی كه در جوابمان ميدهی علت ترسمان را تصديق بكن.  اگر اين مطالب از جانب تو تصديق شد بهتر است ما وقتمان را برای اين كافران و دگر انديشان به هدر ندهيم چون اين خواسته  خودت بوده است.

الله   جان باور كن ما هر روز شاهديم كه اين دگر انديشها و كافران به آهستگی اما با اطمينان در اين جنگهای اينترنتی بر ما فائق می آيند اما كاری از دست ما بر نمي آيد.  برای اينكه موقعيت را دشوارتر كنند اين كافران و دگر انديش ها از اسمهای جعلی استفاده می كنند و هويت واقعی خود و محل زندگيشان را پنهان می كنند.  الله  جان لطفا  سوء تفاهم نشود  ما خيلی تلاش كرديم كه پرده از چهره  اين دشمنان اسلام برداريم ما آنها را مرتد ناميديم و حكم جهاد بر عليه آنها صادر كرديم  ما هرگز فرمايشات تو را در مورد اين كافران فراموش نكرديم به عنوان يك حرفه ای نكاتی از فرمايشات خودت را خاطر نشان می كنيم.

سوره نساء  4:137:  آنان كه به غيب ايمان آوردند و سپس كافر شدند باز ايمان آورده و دگر بار كافر شدند پس بر كفر خود افزودند اينان را الله  نخواهد بخشيد و به راهی هدايت نخواهد فرمود.

سوره نحل   16:106:   هر آن كس بعد از اينكه به الله ايمان آورده باز كافر شد نه آنكه به زبان از روی اجبار كافر شود و دلش در ايمان ثابت باشد.   بلكه به اختيار كافر شود وبا رضا و رغبت و با هوای نفس دلش آكنده به ظلمت كفر گشت  بر آنها خشم و غضب الله  و عذاب سخت دوزخ خواهد بود.

سوره الشوری   42:16:    و آنان كه در دين الله  جدل و احتجاج بر گزينند پس از آنكه خلق دعوت او را پذيرفتند  حجت آنها نزد الله   لغو و باطل است و بر آنها قهر و عذاب سخت خواهد بود.

الله  ما تعدادی ايميل انزجار ' تهديد'  و اخطار آميز به آنها فرستاديم.  در بعضی از اين ايميل ها ما آنها را تهديد كرديم كه سرشان را می بريم.  همانطور كه آموزش خودت بوده و پيامبرت نيز به آن عمل كرده. اما آنها اصلا اهميت نمی دهند.  آنها از سلمان رشدی و تسليمه نسرين خطر ناك تر شده اند.  الله  جان به ما كمك كن كه اين مرتد ها را پيدا كنيم.  تو گفتی كه از همه داناتری  ما مطمئنيم كه تو فراموش نكردی كه در فرمايشاتت هر ورق از تازينامه را تحسين كردی.   آيا تو يك ظبط صوت داری؟  لطفا اين نوار را برگردان به 1400 سال پيش  ما می دانيم كه در آيه ذيل فرمودی در مورد ايمان نبايد هيچگونه سوالی بكنيد.

سوره المائده  5:101:   ای اهل ايمان هرگز از چيزهايی مپرسيد كه اگر فاش شود شما را زشت و بد می آيد  و غمناك می شويد و اگر پرسش آن را هنگام نزول تازينامه واگذاريد.  تازينامه برای شما هر آنچه مصلحت است بيان می دارد. و الله  از اعقاب سوالات بيجای شما در گذشت كه الله  بخشنده و بردبار است.

سورهاالمائده  5:102:    قومی پيش از شما هم سوال از آن امور نمودند آنگاه كه برايشان بيان شد كافر شدند.

الله  اين خيلی مسخره است كه اگر ما سوالی در مورد اسلام بكنيم منجر به بی ايمانيمان بشود. حالا ما می فهميم كه چرا تو مجازاتهای سختی را برای آنها كه سوال می كنند نظير كافران و دگر انديشان در نظر گرفته اي.

الله   ما به راستی خيلی كنجكاويم كه بدانيم آيا تو برای جلو گيری از كج فهمی ها جايی را برای ضبط بياناتت نظير يك سي دی يا يك كاست يا يك دی  وی  دی  در نظر گرفته ای يا نه؟  الله  لطفا ما را به خاطر چنين تقاضاهايی ببخش ما به وحی تو به طور اظطراری نيازمنديم  لطفا به ما بگو سلمان رشدی و  تسليمه نسرين كجا هستند.  آنها هر روز دارند چند برابر مي شوند.  وقتی ايميلت را دريافت كرديم فورا  آن را به طرفدارانت نظير گروه های طالبان و ديگر گروه های اسلامی می دهيم كه حساب آنها را برسند.  ما خيلی سعی كرديم كه با عقل و منطق اين دشمنان اسلام را سركوب كنيم اما نتوانستيم بنا بر اين چاره ای نداريم جز اينكه آنها را از نظر جسمی نابود كنيم.  اين همان چيزی است كه معمولا  تو به وسيله آن پيروز می شدی.   اينطور نيست؟  كشتار در ايران  بنگلادش   افغانستان  و سودان را به ياد می آوری؟   اين تنها زبانی است كه تو در تازينامه بوسيله آن با كافران و دگر انديشان سروكار داری.   الله   نگاه كن در كلام پاكت چه نوشته ای:

سوره  ماده گوساله(بقره) 2:193:    با كافران جهاد كنيد تا فتنه و فساد از روی زمين برطرف شود و همه را آيين خدا باشد  و اگر فتنه و جنگ دست كشيدند ستم جز بر ستمكاران روا نيست.

سوره المائده   5:33:   همانا كيفر آنان كه با خدا و رسول او به جنگ برخيزند و به فساد كوشند در زمين جز اين نباشد كه آنها را به قتل رسانند و يا دست وپايشان به خلاف ببرند و يا با نفی بلد و تبعيد از سرزمين صالحان دور كنند.  اين ذلت و خواری عذاب دنيوی آنهاست و اما در آخرت باز به عذابی بزرگ گرفتار خواهند شد.

سوره  محمد  47:4:    شما مومنان چون با كافران روبرو شويد بايد آنها را گردن بزنيد تا آنگاه از خونريزی زياد دشمن را از پا در آوريد.  پس از آن اسيران جنگ را محكم به بند كشيد كه بعدا  آنها را آزاد كنيد يا فدا بگيريد تا جنگ سختيهای خود را فرو گذارد. اين حكم قعلی است و اگر الله  می خواست خود از كافران انتقام می كشيد و همه را هلاك می كرد و ليكن اينها برای امتحان خلق به يكديگر است و آنها كه در راه الله  كشته شوند خدا هرگز رنج اعمالشان را ضايع نگرداند.

الله  جان همان طور كه قبلأ  گفتيم خيلی حرف ها داريم كه با تو بزنيم.  اگر زبان ما را متوجه ميشوی  و می توانی  به ما جواب بدهی  منتظر جوابت هستيم.  ارادتمند و بنده  تو هل    لوم     ونا.    به دليل امنيتی ما از حروف رمزی شبيه انچه خودت در  تازينامه استفاده می كنی (الم طه حم و....) الله  جان  من  مطمئن هستم كه تو می توانی اين حروف رااز رمز در بياوری.برگرفته از سايت

Faithfreedom International
 

ترجمه: پارميس سعدی